AFV
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU


Fiyat
0,172683 ₺
Günlük Değişim
0,21 %
Yatırımcı Sayısı
4472
Fon Toplam Değeri
498.286.004,00 ₺
Pay Sayısı
2.885.551.114
Fon Türü
Günlük Değişim
0,21 %
Haftalık Değişim
1,83 %
Aylık Değişim
1,01 %
3 Aylık Değişim
11,21 %
6 Aylık Değişim
18,54 %
1 Yıllık Değişim
33,92 %
Günlük
0,21%
Haftalık
1,83%
Aylık
1,01%
3 Aylık
11,21%
6 Aylık
18,54%
Yıllık
33,92%
Yabancı Hisse Senedi 99,49 %
Diğer 0,99 %
TPP 0,34 %

Fonun Yatırım Stratejisi/Amacı

Fonun yatırım amacı, yatırımcının Avrupa Hisse Senedi piyasalarındaki kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Fon stratejisi kapsamında fon toplam değerinin en az &80'i devamlı olarak Avrupa ülkelerinde kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık aylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırılır. Fon, ayrıca toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejesine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yataran işlemler nedeniyle fonun performansı referans portföy getirisinden farklılaşabilmektedir. 

Fonun karşılaştırma ölçütü: %100 GETIRI_STOXX50R Endeksi (AK)

Kurcunun Ünvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Risk Değeri

6 (7 üzerinden)
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Valör Atlama Saati 13:30
Son İşlem Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1 gün.
Fon Satış Valörü 3 gün.
Minimum Alış Miktarı 1 adet.
Maksimum Satış Miktarı 90.000.000.000 adet.
Yıllık Yönetim Ücreti %2,25
Fonun Süresi Süresiz
E-Posta info@akportfoy.com.tr
Blog Fonlar Anasayfa Portföyler Giriş